ASSESSORIA FISCAL
ASSESSORIA FISCAL

OFERIM:
 1. Consultes telefòniques de assistència al nostre gabinet per l’assessorament i informació en l’àmbit fiscal.
 2. Confecció trimestral declaració d’IVA.
 3. Confecció trimestral declaració d’IRPF.
 4. Confecció trimestral de les retencions i despeses a compte dels rendiments procedents de l’arrendament d’immobles.
 5. Confecció del resum anual de l’IVA.
 6. Confecció del resum anual d’IRPF.
 7. Confecció del resum anual de les retencions d’immobles arrendats.
 8. Confecció del resum anual d’operacions amb tercers.
 9. Estudi i confecció de l’impost de Societats (i els seus pagaments a compte).
 10. Declaracions de Renda.
ALTRES SERVEIS
 1. Confecció i dipòsit dels comptes anuals en el Registre Mercantil.
 2. Confecció i enquadernació dels llibres oficials (Diari, Inventari i Balanços) el Registro Mercantil.
 3. Confecció dels llibres auxiliars (Major registre IVA).
 4. Reunions de seguiment sempre que sigui necessari per solucionar incidències i comentar aspectes del seguiment de l’empresa reflectida en la comptabilitat.


ASSESSORIA INTEGRAL

El nostre objectiu és oferir serveis integrals perquè no s'hagin de preocupar de res.
Veure més

ASSESSORIA JURÍDICA

El nostre servei comprèn totes les àrees: administrativa, penal, laboral, civil i mercantil.
Veure més

ASSESSORIA FISCAL

Els nostres serveis comprenen la gestió de l'IVA i l'IRPF, la renda i tots aquells derivats.
Veure més

ASSESSORIA LABORAL

Gestionem i assessorem sobre tots els temes relacionats amb l'àmbit laboral.
Veure més

GESTIÓ COMPTABLE

Gestionem la seva comptabilitat de forma àgil i fiable amb un sistema eficaç.
Veure més

GESTIÓ SUBVENCIONS

Assessorem, orientem i tramitem les ajudes, subvencions i crèdits.
Veure més

REGISTRES OFICIALS

Podem obtenir qualsevol document que sigui necessari dels registres oficials.
Veure més

GESTORIA

Oferim una gestió integral d'escriptures i documents judicials.
Veure més

 

Contacte

BARCELONA

Tuset 11, 4ª planta 

MADRID

Colombia 63, 4ª planta

+34 (93) 451 56 66

91 542 14 75

_