ASSESSORIA JURÍDICA
ASSESSORIA JURÍDICA

AREA ADMINISTRATIVA
 1. Reclamacions en vies administratives i contenciós administratiu.
 2. Tramitació de subvencions.
 3. Recurs davant el tribunal Econòmic-administratiu.
AREA PENAL
 1. Tot tipus de Procediments Penals per delicte o faltes.
 2. Atenció al detingut.
 3. Apel•lacions.
AREA LABORAL
 1. Procediment per Acomiadaments.
 2. Procediment per Indemnitzacions.
 3. Procediment per Incapacitats i Jubilacions.
 4. Procediments davant la Seguretat Social.
 5. Regulació d’ocupació.
AREA CIVIL
 1. Redacció de Contractes Civils .
 2. Reclamacions de Quantia .
 3. Dret de Família.
 4. Extrangeria.
 5. Judici d’automòbil.
 6. Dret Hereditari i Successori.
 7. Procediments Executius.
 8. Procediments Especials.
AREA MERCANTIL
 1. Constitució i Assessorament de Societats Mercantils.
 2. Contractes Mercantils.
 3. Fallides i Suspensió de pagament.
 4. Pagarés, Xecs i Lletres de canvi.


ASSESSORIA INTEGRAL

El nostre objectiu és oferir serveis integrals perquè no s'hagin de preocupar de res.
Veure més

ASSESSORIA JURÍDICA

El nostre servei comprèn totes les àrees: administrativa, penal, laboral, civil i mercantil.
Veure més

ASSESSORIA FISCAL

Els nostres serveis comprenen la gestió de l'IVA i l'IRPF, la renda i tots aquells derivats.
Veure més

ASSESSORIA LABORAL

Gestionem i assessorem sobre tots els temes relacionats amb l'àmbit laboral.
Veure més

GESTIÓ COMPTABLE

Gestionem la seva comptabilitat de forma àgil i fiable amb un sistema eficaç.
Veure més

GESTIÓ SUBVENCIONS

Assessorem, orientem i tramitem les ajudes, subvencions i crèdits.
Veure més

REGISTRES OFICIALS

Podem obtenir qualsevol document que sigui necessari dels registres oficials.
Veure més

GESTORIA

Oferim una gestió integral d'escriptures i documents judicials.
Veure més

 

Contacte

BARCELONA

Tuset 11, 4ª planta 

MADRID

Colombia 63, 4ª planta

+34 (93) 451 56 66

91 542 14 75

_