GESTORIA
GESTORIA

TORMAT
es presenta també com a gestoria – assessoria consolidada a nivell nacional. La raó de ser de la nostra companyia és realitzar una gestió integral d’escriptures i documents judicials des de la seva fase inicial davant del notari o en el jutjat, fins la seva tramitació, liquidació, i definitiva inscripció registral en qualsevol lloc de la geografia espanyola. L’intenció es que el client externalitzi tot el procés, des del moment de l’aprovació de l’informació, fins l’entrega dels títols atorgats degudament liquidats e inscrits en el registre corresponent. Entre els nostres clients trobem entitats financeres, notaries, advocats, procuradors dels tribunal, o particulars. L’objectiu és que per això l’única preocupació sigui la seva empresa i la seva pròpia activitat, nosaltres ja ens encarreguem de tota la gestió documental. Tormat fa un seguiment exhaustiu del document fins la seva inscripció, ja que existeix un índex molt elevat de defectes que impedeixen la seva inscripció definitiva en el primer intent, el que es tradueix necessariament en duplicitat de gestions, inseguretat jurídica, augment de terminis, etc.

EXPERIENCIA EN GESTIÓN
Mig centenar de professionals altament qualificats que disposen dels més avançats medis informàtics i eines de comunicació per garantir els millors resultats en el seus clients. L’equip humà de Tormat està format per advocats, economistes, graduats socials, comptables amb una gran experiència fiscal i personal administratiu. La intervenció en el procès de professionals del dret d’oferir una major qualitat i seguretat al servei prestat. L’experiència avala la gestió de Tormat. Desprès de més de vint anys gestionant importants empreses i professionals avui es pot parlar de consolidació. En l’actualitat disposem de despatxos en diverses comunitats.

TORMAT

li ofereix l’experiència i la professionalitat dels seus especialistes al servei de l’empresa. Per que el seu negoci millori en tots els sentits.


ASSESSORIA INTEGRAL

El nostre objectiu és oferir serveis integrals perquè no s'hagin de preocupar de res.
Veure més

ASSESSORIA JURÍDICA

El nostre servei comprèn totes les àrees: administrativa, penal, laboral, civil i mercantil.
Veure més

ASSESSORIA FISCAL

Els nostres serveis comprenen la gestió de l'IVA i l'IRPF, la renda i tots aquells derivats.
Veure més

ASSESSORIA LABORAL

Gestionem i assessorem sobre tots els temes relacionats amb l'àmbit laboral.
Veure més

GESTIÓ COMPTABLE

Gestionem la seva comptabilitat de forma àgil i fiable amb un sistema eficaç.
Veure més

GESTIÓ SUBVENCIONS

Assessorem, orientem i tramitem les ajudes, subvencions i crèdits.
Veure més

REGISTRES OFICIALS

Podem obtenir qualsevol document que sigui necessari dels registres oficials.
Veure més

GESTORIA

Oferim una gestió integral d'escriptures i documents judicials.
Veure més

 

Contacte

BARCELONA

Tuset 11, 4ª planta 

MADRID

Colombia 63, 4ª planta

+34 (93) 451 56 66

91 542 14 75

_