ASSESSORIA INTEGRAL
ASSESSORIA INTEGRAL

Tormat es una assessoria en el que el seu objectiu es oferir eficaçment solucions integrals al seus clients, per que l’única preocupació del empresari sigui la seva pròpia activitat.
Neix com assessoria fiscal i laboral per satisfer una demanda que va creixent en el mercat, actualment l’empresa ha crescut, i esta present en bona part dels sectors econòmics del mercat.
Tormat s’ha consolidat gràcies a la confiança dels seus clients, empreses i professionals que l’han convertit en una de les assessories més prestigioses del país.
Per això ofereix serveis d’assessorament jurídic, fiscal, comptable, laboral, sobre subvencions, constitucions de societats, registres oficials, transaccions i assegurances, entre d’altres.
Un equip professional i dinàmic, que garanteix sense cap dubte, un servei eficaç i flexible a les necessitats de cada empresa.
L’equip humà de Tormat, format per advocats, economistes, comptables amb una gran experiència fiscal, i personal administratiu, tots ells altament qualificats, així com els medis informàtics i de comunicació més avançada, garanteixen els millors resultats en totes les gestions dels nostres clients.

ASSESSORIA INTEGRAL

El nostre objectiu és oferir serveis integrals perquè no s'hagin de preocupar de res.
Veure més

ASSESSORIA JURÍDICA

El nostre servei comprèn totes les àrees: administrativa, penal, laboral, civil i mercantil.
Veure més

ASSESSORIA FISCAL

Els nostres serveis comprenen la gestió de l'IVA i l'IRPF, la renda i tots aquells derivats.
Veure més

ASSESSORIA LABORAL

Gestionem i assessorem sobre tots els temes relacionats amb l'àmbit laboral.
Veure més

GESTIÓ COMPTABLE

Gestionem la seva comptabilitat de forma àgil i fiable amb un sistema eficaç.
Veure més

GESTIÓ SUBVENCIONS

Assessorem, orientem i tramitem les ajudes, subvencions i crèdits.
Veure més

REGISTRES OFICIALS

Podem obtenir qualsevol document que sigui necessari dels registres oficials.
Veure més

GESTORIA

Oferim una gestió integral d'escriptures i documents judicials.
Veure més

 

Contacte

BARCELONA

Tuset 11, 4ª planta 

MADRID

Colombia 63, 4ª planta

+34 (93) 451 56 66

91 542 14 75

_